Сервизи | TOP TRUCK | Условия за франчайз

Условия за франчайз

     За да стане един сервиз част от веригата TOP TRUCK той трябва да отговаря на повечето от следните изисквания:

По отношение на оборудването:

1. Минимум 4 работни установки /в това число подемници, канали и стендове/;

2. Аспирационна система за изгорели газове;

3. Компресори и инсталация за въздух под налягане;

4. Набор от професионални ръчни инструменти;

5. Пневматични и електрически инструменти;

6. Хидравлична преса;

7. Уред за изсмукване на масло;

8. Принадлежности за смяна на спирачна течност;

9. Диагностична апаратура;

10. Станция за обслужване на климатични инсталации;

11. Машини за монтаж, демонтаж и баланс на гуми;

12. Техническа информационна система;

13. Стенд за реглаж на геометрия.

Търговски аспекти:

1. Осигуряване на място за идентификационните знаци на TOP TRUCK;

2. Наличие на зона за клиенти /приемна/, отделена от работната зона;

3. Еднотипно работно облекло; 

4. План за развитие на сервиза;

5. Оптимални цени на предлаганите услуги;

6. Електронна ценова листа на предлаганите части;

7. Осигуряване на място за вътрешно позициониране на рекламни материали на международните доставчици, партньори на концепцията TOP TRUCK.

Организация на сервиза:

1. Най-малко 5 лица, наети на трудов договор;

2. Система за съхранение на използвани консумативи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда;

3. Компютърно фактуриране;

4. Система за Интернет достъп;

5. Активно участие в обученията организирани съвместно с фирми-производители на резервни части за първоначално вграждане, партньори на концепцията TOP TRUCK.

 

Присъединяването към TOP TRUCK се осъществява чрез:

- приемане на критериите за високо качество на обслужване;

- привеждане на външния и вътрешен вид на обекта към изискванията за един добър сервиз (ако това е необходимо);

- рекламно изобразяване на необходимата брандировка за идентификация по изискванията на ГРУПАУТО България;

- осигуряване на комуникационна и компютърна техника.