Сервизи | Autoexpert | Условия за франчайз

Условия за франчайз

   За да стане един добър сервиз част от тази верига, символ на качество и високи стандарти на работа, то той трябва да отговаря на поне ¾ от следните изисквания:

 

По отношение на оборудването:                   

1. Минимум  4 работни установки / в това число подемници, канали и стендове/;

2. Аспирационна система за изгорели газове;

3. Компресори и инсталация за въздух под налягане;

4. Набор от професионални ръчни инструменти;

5. Пневматични и електрически инструменти;

6. Хидравлична преса;

7. Уред за изсмукване на масло;

8. Принадлежности за смяна на спирачна течност; 

9. Диагностична апаратура; 

10. Станция за обслужване на климатични инсталации;

11. Машини за монтаж, демонтаж и баланс на гуми;

12. Техническа информационна система;

13. Стенд за реглаж на геометрия;

Търговски аспекти:

1. Осигуряване на място за идентификационните знаци на AUTOEXPERT;

2. Наличие на зона за клиенти /приемна/, отделена от работната зона;

3. Еднотипно работно облекло;

4. План за развитие на сервиза;

5. Оптимални цени на предлаганите услуги;

6. Електронна ценова листа на предлаганите части;

7. Активно участие в промоциите на доставчиците;

8. Осигуряване на място за вътрешно позициониране на логата на доставчиците и националната мрежа на AUTOEXPERT;

9. Клиентска база данни.

Организация на сервиза:

1. Най-малко 5 лица, наети на трудов договор;

2. Система за съхранение на използвани консумативи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда;

3. Компютърно фактуриране;

4. Система за интернет достъп до информация за клиента;

5. Присъединяване към програмите за обучение;

6. Активно участие в обученията на AUTOEXPERT.

 

Присъединяването към AUTOEXPERT се осъществява чрез:

 

1. Приемане на критериите за високо качество на обслужване;

2. Привеждане на външния и вътрешен вид на обекта към изискванията за един добър сервиз, ако това е необходимо;

3. Рекламно изобразяване на необходимата брандировка за индентификация по изискванията на ГРУПАУТО България;

4. Осигуряване на комуникационна и компютърна техника за пълноценно участие в общата информационна система;

 

  Разходите за гореописаните действия на практика се съгласуват с ГРУПАУТО България конкретно за всеки обект, заместват встъпителната франчайзингова вноска и се изразходват изцяло за него.

  Необходимите за първоначалното развитие, популяризиране и поддръжка на веригата  AUTOEXPERT средства се набират чрез месечни вноски в размер на 15лв. за работно място. Първите тридесет члена са освободени от месечните вноски до края на 2012г.

  За изграждането на обща информационна система включваща каталожна, ремонтна и диагностична информация, както и професионален софтуер за управление на сервизната и търговска дейност се набират месечни вноски в размер на 50 лв. за обект. Първите тридесет члена са освободени от месечните вноски до края на месец септември 2012г.